Program Bimbel

1.Bimbel kelas 3,4,5 dan 6 SD

Bimbel Untuk SD Bimbel DT

2.Bimbel kelas 7,8,9 SMP

Bimbel untuk SMP

3.Bimbel kelas 10,11,12 SMA

Bimbel Untuk SMA

4.Bimbel untuk Alumni

Persiapan Masuk PTN